Historia rekolekcji i pielgrzymek maturzystów

Droga Krzyżowa maturzystów

 

Katechizacja dzieci i młodzieży stanowiła bardzo ważny element troski Biskupów Kieleckich. Ta działalność nie wyczerpywała się tylko w systematycznej katechezie parafialnej czy szkolnej ale miała również wymiar bardzo cennych inicjatyw duszpasterskich. Między innymi do takiej działalności należy zaliczyć rekolekcje dla maturzystów i pielgrzymki maturzystów.

Tradycja rekolekcji dla maturzystów ma bardzo długą historię i sięga 50 lat XX wieku. (Siostra Danuta). Inspiracją do  organizowania rekolekcji jest coraz trudniejsza sytuacja katechezy w szkole, ostatecznie jej usunięcie ze szkoły a co za tym idzie – szkołę zaczynają opuszczać maturzyści, którzy nie mieli żadnej edukacji religijnej.  Decyzją Biskupa Jana Kaczmarka w 1957 roku przystąpiono do organizowania rekolekcji dla maturzystów zaraz po zakończeniu przez nich zdawania egzaminów ustnych. (Śledzianowski, s.250). Zadania tego podejmuje się ks. Edward Materski – późniejszy biskup, który kieruje Ośrodkiem Katechetycznym przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Miejscem pierwszych zamkniętych rekolekcji dla maturzystów jest Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Jędrzejowie a oferta skierowana jest do uczniów ze szkół licealnych i zawodowych. Rekolekcje organizowane były w dwóch turach po zakończeniu roku szkolnego, osobno dla maturzystek i osobno dla maturzystów. Natomiast od 1959 rekolekcje zamknięte dla maturzystów  mają być organizowane w Częstochowie i w Jędrzejowie. (Instrukcja w sprawie rekolekcji szkolnych. ADK, ON-4/69). W następnych latach rekolekcje są organizowane już tylko w Częstochowie, miejscem zamieszkania maturzystów są domy zakonne wokół Jasnej Góry. Zjazdy rekolekcyjne odbywały się podczas przerwy bożonarodzeniowej i wielkanocnej, później podczas ferii zimowych i obejmowały one młodzież żeńską i męską. Po pewnym czasie dla młodzieży męskiej rekolekcje zostały przeniesione do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

               W roku szkolnym 1994/1995 decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana zostało zmienione miejsce i formuła rekolekcji maturzystów. Zamknięte rekolekcje, będą organizowane w domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach, a na Jasną Górę maturzyści z całej diecezji będą udawali się w jednodniowej pielgrzymce.

Odtąd miejscem zjazdów maturzystów stał się Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Skorzeszycach. Grupy młodzieży zaczęły przebywać na trzydniowe rekolekcje podczas roku szkolnego. Wzrastająca liczba uczestników spowodowała, że rekolekcje trwają obecnie od końca września do połowy grudnia.

               Koordynacją grup maturalnych z poszczególnych szkół zajmuję się kolejni dyrektorzy domu rekolekcyjnego czyli ks. Marek Czarnota, ks. Andrzej Jankowski i ks. Jacek Iwan. Odpowiedzialnymi za przebieg rekolekcji są kolejni Dyrektorzy Wydziału Katechetycznego i byli to od 1994 roku - ks. dr Tadeusz Śmiech, od 1998 roku ks. dr Andrzej Kaszycki a od 2005 roku jest ks. dr Karol Zegan

 

Liczbowo udział maturzystów w zamkniętych rekolekcjach w Skorzeszycach przedstawia się następująco:

 

Rok

Liczba uczestników rekolekcji

1994

368

1995

918

1996

1495

1997

1680

1998

1740

1999

1710

2000

1720

2001

1700

2002

1612

2003

1570

2004

1768

2005

1610

2006

1624

2007

1650

2008

1380

2009

1230

2010

1210

2011

1100

2012

960

2013

886

2014

740

2015

710

2016

681

2017

642

2018

 500

 2019

 350

2020

 

Suma

31524

 

 

Na przestrzeni lat 2000 – 2010 organizowanych było 14, 16 tur trzydniowych rekolekcji, rozpoczynały się około 20-25 września i kończyły około 8-12 grudnia. Na poszczególne tury składają się trzy kolejne dni tygodnia czyli od poniedziałku do środy jedna tura od czwartku do soboty druga.

W ciągu trwania rekolekcji w latach 2000- 2010 maturzyści przyjeżdżali z około 30-40 szkół ponadgimnazjalnych. Następnie liczba uczestniczących szkół zmalała wraz z mniejszą ilością uczestników.

Jeżeli chodzi o pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę to dane przedstawiają się następująco:

 Liczba maturzystów wraz z opiekunami:

Rok

Liczba szkół

Liczba opiekunów

Liczba maturzystów

Liczba uczestników

1999

 

147

2426

2573

2000

 

332

4705

5037

2001

 

426

5544

5970

2002

 

522

7090

7612

2003

 

412

5351

5763

2004

 

529

7304

7833

2005

 

541

7708

8249

2006

 

539

7540

8079

2007

56

567

5798

6365

2008

58

495

6543

7038

2009

56

206

5974

6180

2010

56

500

5973

6293

2011

59

430

5697

6127

2012

59

420

5566

5986

2013

58

433

5390

5823

2014

60

460

4735

5195

2015

52

406

4332

4738

2016

54

439

4308

4747

2017

46

455

4236

4691

2018

48

406

4022

4428

 2019

 45

 450

 3700

 4150

2020

26

137

1539

1676

Suma

 

9252

115481

127459

 

 

Pielgrzymka maturzystów 2020 rok

 

W dniach 9 i 10 marca 2020 roku odbyła się XXII Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę pod hasłem „Maryjo uproś nam wiarę w przemieniającą moc Eucharystii”.

W pierwszym dniu pielgrzymki, której przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski wzięło udział 829 maturzystów i 79 opiekunów z 14 szkół. W drugim dniu uczestniczyło 755 maturzystów wraz z 76 opiekunami z 12 szkół,  w tym dniu Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Andrzej Kaleta.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział  mniej maturzystów i opiekunów niż zazwyczaj w sumie 1676 osób, ponieważ organizatorzy obawiali się zagrożenia ze strony koronawirusa.

W jasnogórskim sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej maturzyści rozpoczęli pielgrzymkę od spowiedzi, uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej, prowadzonej przez kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego. Centralnym punktem wydarzenia była Msza św., a po niej Droga Krzyżowa oraz zawierzenie Maryi w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Oprawę muzyczną zapewnił klerycki zespół „Kerygmat” oraz schola młodzieżowa z Bazyliki Katedralnej a oprawę liturgiczną – młodzież maturalna z Kielc i Chęcin.

W pielgrzymkach maturzystów Diecezji Kieleckiej od 1999 roku uczestniczyło 127 459 osób.

Dziękuję Księżom Biskupom za wspólną modlitwę z pielgrzymami, dziękuję wszystkim księżom, siostrom zakonnym, katechetą, nauczycielom i młodzieży za uczestnictwo i piękną postawę wiary.